Latest products

HANSAMINIMAT

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA POD UMYWALKĄNorma VDI 6000 zaleca, aby w domach opieki społecznej oraz przedszkolach i żłobkach w umywalkach były stosowane termostaty. Termostat musi posiadać ochronę przed poparzeniem. Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (GUV-SR 2002) precyzuje: Temperatura wody w armaturach dostępnych dla dzieci nie może przekraczać 40° C.

System HANSAPROTEC znacząco przyczynia się do zachowania istniejącej jakości wody pitnej: wszystkie części mosiężne korpusu armatury stykające się z wodą pitną mają minimalną zawartość ołowiu mniejszą niż 0,3 % i dlatego nie ma na nich powłoki niklowej.

• Bezpiecznie: HANSAMINIMAT reguluje i ogranicza temperaturę jako pełnowartościowy termostat do ustawionej wartości (fabrycznie 39° C, możliwe jest indywidualne dostosowanie).

• Elastycznie: Można stosować każdą armaturę do umywalek. Istniejące instalacje można szybko i łatwo doposażyć.

• Ekonomicznie: Optymalna dla zaworów sztorcowych dopływu wody. Idealna również do doposażenia.


DEZYNFEKCJA TERMICZNA Z KORZYŚCIĄ DLA CZASU


Ciepła woda to idealna pożywka dla bakterii legionella. Działanie zapobiegawcze to dezynfekcja termiczna wg DVGW W 551: przez co najmniej 3 minuty wodą o temperaturze 70°C przy otwartej wylewce.

• Prosto: Włożyć dołączony klucz, pociągnąć uchwyt do przodu i obrócić do oporu, co spowoduje odblokowanie.

• Oszczędność czasu: Wybrana temperatura mieszana utrzymuje się również po spłukaniu bez regulacji.

• Bezpiecznie: Skutecznie zapobiega się nieprawidłowej obsłudze lub manipulacji. Czerwony kolor sygnałowy pozwala natychmiast rozpoznać trwającą właśnie dezynfekcję termiczną.

HANSAMINIMAT Broschure (PDF-Download) 

  Zurück zur Übersicht
 9 / 8